Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

-----

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona jest obsługiwana przez The Kdom. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do The Kdom. Kdom oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad, polityk i uwag tutaj podanych.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienionych w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem linku. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy przeglądają ją, są klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Przeczytaj dokładnie te Warunki korzystania z usług przed uzyskaniem dostępu lub używaniem naszej strony. Uzyskując dostęp lub używając jakiejkolwiek części naszej strony, akceptujesz Warunki korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostęp do strony internetowej lub skorzystać z żadnych usług. Jeśli te Warunki uznaje się za ofertę, przyjęcie jej wyraźnie ogranicza się do niniejszych Warunków.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia dodawane do obecnego sklepu podlegają również niniejszym Warunkom. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub korekty jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, ogłaszając aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu poznania zastosowanych zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony po opublikowaniu zmian oznacza akceptację ich.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc, czyli usługę, która dostarcza nam internetową platformę e-commerce, umożliwiającą nam sprzedawanie naszych produktów i świadczenie Ci naszych usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU ONLINE

Akceptując Warunki korzystania z usługi, oświadczasz, że ​jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania lub osobą pełnoletnią, która udziela zgody osobie niepełnoletniej na korzystanie z naszej strony internetowej.
Nie możesz korzystać z naszych produktów do celów niezgodnych z Warunkami lub prawem, ponieważ wiąż się to z naruszeniem wszelkich przepisów w Twoim kraju (w tym także praw autorskich).
Nie masz prawa udostępniać żadnych wirusów, szkodliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub niedostosowanie się do któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.
Oświadczasz, że rozumiesz, że Twoje treści (poza danymi karty płatniczej), mogą być przenoszone bez szyfrowania i obejmować (a) przeniesienie do różnych sieci oraz (b) zmianę w celu dostosowania się do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Dane kart płatniczych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania ich przez sieci.
Zgadzasz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi, korzystać z usługi lub uzyskiwać dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, który dostarcza usługi, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie zapoznawana się z warunkami i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na nie.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I PONADCZASOWOŚĆ DANYCH

Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje na tej stronie internetowej, które mogą okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Treści na tej stronie służą ogólnej informacji i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa podejmowania decyzji bez konsultacji i zapoznania się z bardziej podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Oświadczasz, że polegasz na treściach na tej stronie na własne ryzyko.
Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą nie być aktualne i mogą być przedstawiane jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na niej. Oświadczasz, że przyjmujesz na siebie odpowiedzialność monitorowania zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części bądź udostępnianych treści) bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, a także zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli ma to zastosowanie)

Niektóre produkty i usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczone ilości i podlegać zwrotom lub wymianom tylko według naszej Polityki zwrotów.
Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej przedstawiać kolory i zdjęcia produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy jednak mieć pewności, że ustawienia dotyczące kolorów Twojego koloru monitora są dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów i usług, do osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w stosownych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania dowolnego produktu w każdej chwili. Każda oferta dotycząca każdego produktu lub usługi oferowanej na tej stronie zostanie unieważniona w stosownych przypadkach.
Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w obrębie naszej strony internetowej zostaną naprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ DANYCH ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia złożonego przez Ciebie zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, podczas korzystania z tej samej karty płatniczej, zamówienia i/lub adresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować wysłać Ci stosowne powiadomienie, kontaktując się z Tobą przez e-mail i/lub adres rozliczeniowy i/lub numer telefonu podany przez Ciebie podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odrzucenia zamówienia, jeśli uznamy, że zostało ono złożone przez deleara, resellera bądź dystrybutora.

Zgadzasz się udostępnić nam aktualne, pełne i dokładne dane rozliczeniowe i dane Twojego konta dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się do natychmiastowej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów oraz dat ważności kart płatniczych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie lub skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić CI dostęp do narzędzi innych firm, których nie możemy monitorować, kontrolować ani zmieniać.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy zapewniać dostęp do takich narzędzi w stanie, w jakim są dostępne i obecne, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi innych firm.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej odbywa się całkowicie na Twoje własne ryzyko. Upewnij się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich opierają się narzędzia dostarczane przez konkretnego usługodawcę zewnętrznego (bądź usługodawców zewnętrznych).
Możemy także w przyszłości zaoferować nowe usługi i/lub inne funkcje na naszej stronie internetowej (w tym nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi również będą podlegać niniejszym Warunkom.

SEKCJA 8 - LINKI ZEWNĘTRZNE

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki zewnętrzne tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są powiązane z nami. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę i dokładność ich treści. NIe gwarantujemy także i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały stron trzecich lub stron internetowych, ani innych materiałów, produktów lub usług stron trzecich.
Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z jakąkolwiek stroną zewnętrzną. Prosimy dokładnie zapoznać się z polityką i praktykami firmy zewnętrznej i upewnić się, że dobrze je rozumiesz, zanim zdecydujesz się złożyć u niej zamówienie. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować bezpośrednio do nich.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE TREŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli, na naszą prośbę przesyłasz nam jakiekolwiek treści (na przykład treści w ramach konkursu) lub bez naszej prośby udostępniasz nam swoje twórcze pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online i e-mailem, jak i pocztą lub w inny sposób (razem: „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń dotyczących edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innych działań wykorzystać Twoje komentarze w naszych środkach przekazu. Nie mamy i nie będziemy mieć żadnego obowiązku d (1) zachowywania w tajemnicy wszelkich komentarzy; (2) do zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; lub (3) odpowiedzi na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie ma obowiązku, monitorować, edytować i usuwać treści, które możemy określić według własnego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób lub naruszające czyjąś własność intelektualną w odniesieniu do niniejszych Warunków.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie powinny naruszać prawa każdej ze stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub zastrzeżonych. Oświadczasz także, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek stronie powiązanej. Nie masz prawa też używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd w odniesieniu do Twoich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie udostępniane komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze umieszczane przez Ciebie lub strony trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszego sklepu, akceptujesz obsługiwanie ich zgodnie naszą Polityką prywatności. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMIINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w serwisie mogą pojawić się informacje, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, mogące mieć związek z opisami produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu doręczenia i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, a także zmiany lub aktualizacji informacji bądź anulowania zamówienia, jeśli jakakolwiek informacja na naszej stronie lub w serwisie będzie niedokładna. Możemy to zrobić w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu przez Ciebie zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji na naszej stronie lub powiązanych z nią stronach, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie obowiązuje żadna określona data aktualizacji lub odświeżania treści, jaką bierzemy pod uwagę w odniesieniu do naszej strony lub powiązanej z nią stron, a wszystkie informacje zawarte na niej lub dowolnej innej powiązanej z nią stronie internetowej mogą zostać zmodyfikowane lub zaktualizowane w dowolnym momencie.

SEKCJA 12 - NIEDOZWOLONE KORZYSTANIE

Oprócz innych zakazów określonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, zabrania się także używania naszej strony internetowej lub jej treści (a) do celów niezgodnych z prawem, (b) w celu zapewniania innym osobom możliwości wykonania lub uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynach, (c ) w celu niedostosowywania się do lokalnych, międzynarodowych, krajowych, federalnych lub stanowych przepisy, zasad, prawa i przepisów, (d) w celu realizacji działań naruszających prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) w celu nękania, nadużywania, obrazy , szkody, zniesławiani, pomówień, dyskredytowania, zastraszania bądź dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie, czy niepełnosprawność; (f) w celu przekazywana nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub udostępniania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w sposób, mający negatywny wpływ na funkcjonalność lub realizację usług na naszej stronie lub jakiejkolwiek innej powiązanej z nią stronie internetowej; (h) w celu gromadzenia lub monitorowania danych osobowych innych osób, (i) w celu spamowania, phishingu i innych podobnych działań oszukańczych; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu ignorowania lub obchodzenia funkcji zabezpieczeń naszej strony internetowej lub powiązanych z nią stron internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia świadczenia bądź udostępniania Ci usługi bądź innych powiązanych stron internetowych na skutek któregokolwiek z niedozwolonych zastosowań.

SEKCJA 13 - WARUNKI GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że Twoje korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, płynne, bezpieczne bądź wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które uzyskasz na skutek korzystania z naszego serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub zrezygnować z niej w dowolnym momencie, bez zawiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z tej strony internetowej lub niemożność korzystania z niej podlega wyłącznie Twojemu ryzyku. Przedstawiana Ci strona internetowa, a także wszystkie produkty i usługi udostępniane za pomocą niej (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) są oddawane do użytku w ich aktualnym stanie i bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Kdom, nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub szkody wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystanie z jakiejkolwiek usługi lub produktów zakupionych przy użyciu usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, błędów lub pominięć w treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie o tym poinformowana. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zachować nieszkodliwość The Kdom i nasz rodzic, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerzy, oficerowie, dyrektorzy, agenci, kontrahenci, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, nieszkodliwi od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnione opłaty adwokackie, wniesione przez dowolną osobę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

SEKCJA 15 - SZCZEGÓŁOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie ono mimo to zastosowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część zostane uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków.. Należy zaznaczyć, że takie ustalenie nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu jej dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki obowiązują do momentu zrezygnowania z umowy przez Ciebie lub nas. Może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług bądź zaprzestając korzystania z naszej strony internetowej.
Jeśli uznamy, że nie stosujesz się, lub będziemy podejrzewać, że nie zastosowałeś się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego dokumentu, możemy również rozwiązać naszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Pozostaniesz jednak odpowiedzialny za wszystkie należności do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Brak realizacji lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się go przez nas.
Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki i zasady działania przedstawione przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do naszych Usług stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z naszych Usług przez Ciebie, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne bądź pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, jednak nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie mogą być interpretowane wbrew woli strony odpowiedzialnej za sporządzenie ich.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Kichijoji Kita machi 1-5-15 Tokyo Tōkyō JP 1800001.

SEKCJA 19 - ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

W dowolnym momencie możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi, która jest dostępna na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, ogłaszając aktualizacje i zmiany na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest, aby sprawdzić zmiany, do jakich doszło na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie lub uzyskiwani dostępu do naszej strony internetowej lub Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków oznacza, że je akceptujesz.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy przesyłać na adres thekdom@gmail.com.


--------------------------------------